مخفی کردن و نمایش المان ها با کلیک روی دکمه – روش اول

با کلیک روی دکمه زیر، بخش داخلی تعریف شده نمایش/مخفی می شود